Parksafe 585

Parksafe 585 je automaticky riadený systém parkovania automobilov s regálovými policami umiestnenými okolo centrálneho vertikálneho dopravníka. Možné usporiadania sú vežové, šachtové a kombinované vežové a šachtové s predávacími priestormi dole, hore alebo na úrovni...

Parksafe 583

Flexibilita systému Parksafe 583 umožňuje optimálne využitie plochy pôdorysu a zriadenia prídavných parkovacích miest v 1, 2 nebo 3 parkovacích radách vedľa vertikálneho dopravníku. Parksafe 583 je automaticky riadený systém parkovania automobilov s centrálnym...

Parksafe 582

Na princípe regálu sú vozidlá plne automaticky parkované v 2 radoch za sebou a vedľa vertikálneho dopravníku. Parksafe 582 možno plánovať ako vežovú alebo šachtovú verziu. Parksafe 582 je automaticky riadený systém parkovania automobilov s centrálnym vertikálnym...

Parksafe 580

V systéme Parksafe 580 sú vozidlá plne automaticky parkované na princípe regálu vo vežovej alebo šachtovej verzii. Parksafe 580 je automaticky riadený systém parkovania automobilov s centrálnym vertikálnym dopravníkom a regálovými policami umiestnenými vpravo a vľavo...