Parklift 463

Neviditeľná garáž: Parklift 463 umožňuje dodatočné vybavenie, resp. zriadenie 3 alebo 6 podzemných parkovacích miest. Systém Parklift 463 je neviditeľne zapustený do zeme, vodorovné podzemné plošiny sa ukáže až pri zdvihnutí kvôli vjazdu alebo výjazdu z parkoviska....

Parklift 462

Neviditeľná garáž: Parklift 462 umožňuje dodatočné vybavenie, resp. zriadenie 2 alebo 4 podzemných parkovacích miest. Systém Parklift 462 je neviditeľne zapustený do zeme, vodorovné podzemné plošiny sa ukáže až pri zdvihnutí kvôli vjazdu alebo výjazdu z parkoviska....

Parklift 461

Neviditeľná garáž: Parklift 461 umožňuje dodatočné vybavenie, resp. zriadenie 1 alebo 2 podzemných parkovacích miest. Systém Parklift 461 je neviditeľne zapustený do zeme, vodorovná podzemná plošina sa ukáže až pri zdvihnutí kvôli vjazdu alebo výjazdu z parkoviska....

Parklift 413

Parklift 413 ponúka množstvo miesta na malom pôdoryse. Na troch úrovniach nad sebou parkujú vozidlá navzájom nezávisle. Na pôdoryse o niečo väčšom ako jedno parkovacie státie je možné zaparkovať tri vozidlá nad sebou. Parklift 413 preto ponúka mimoriadne cenovo...

Parklift 403

Parklift 403 ponúka množstvo miesta na malom pôdoryse. Na troch úrovniach nad sebou parkujú vozidlá navzájom nezávisle. Vďaka náklonu plošiny sa pri systéme Parklift 403 dosahuje podstatného zníženia výšky priestoru. Horné parkovacie miesto je vodorovné, obe spodné...

Parklift 421

Wöhr Parklift 421: z 1 urobte 3. Na pôdoryse jedného parkovacieho miesta zaparkujú 3 vozidlá nad sebou. Parklift 421 mení konvenčné parkovacie miesto na 3 parkovacie miesta nad sebou. Kompaktné riešenie všade tam, kde je potrebné dodatočne zriadiť viac parkovacích...

Parklift 411

Parklift 411 pro závislé parkování dvou vozidel nad sebou lze nainstalovat i venku. Závislé znamená: Pri použití horného parkovacieho miesta je nutné uvoľniť státie spodné. S nízkymi dodatočnými nákladmi je možné nainštalovať Parklift 411 tiež vonku. Jednoduché...

Parkbox 401

Parkbox 401 ponúka aj v najmenšom priestore viac parkovacích miest. Závislé parkovanie na dvoch úrovniach nad sebou bez šachty. Akonáhle niečoho nie je dostatok, je nanajvýš dôležité presne sa dohodnúť: To isté platí pre Parkbox 401 a nezávislé parkovanie nad sebou....

Parklift 340

Náklon plošiny umožňuje u systému Parklift 340 sníženou montážní výšku a menší hloubku šachty. Parklift 340 s naklonenými plošinami hore a dole. Náklon plošiny je 5° | 9 %, takže je možné zaparkovať na plošine aj vozidlá s menšou svetlou výškou bez dosadnutia....

Parklift 405

Nový parkovací výťah 405 nahrádza svojho predchodcu parkovací výťah 402. Prednosti nového modelu spočívajú v menších montážnych rozmeroch pri rovnakých rozmeroch vozidla. Nový parkovací výťah 405 sa dostáva na trh s rovnakými parametrami ako parkovací výťah 450 a...

Parklift 450

Nový systém Parklift 450 nahrádza svojho predchodcu, systém Parklift 440. Výhody tejto novinky spočívajú v znížení montážnych rozmerov pri nezmenených rozmeroch vozidiel. Nový systém Parklift 450 prichádza na trh s dokonalým technickým riešením a mimoriadne podareným...