Parklift 463

Neviditeľná garáž: Parklift 463 umožňuje dodatočné vybavenie, resp. zriadenie 3 alebo 6 podzemných parkovacích miest. Systém Parklift 463 je neviditeľne zapustený do zeme, vodorovné podzemné plošiny sa ukáže až pri zdvihnutí kvôli vjazdu alebo výjazdu z parkoviska. Panel veka môže byť osadený individuálne podľa priania zákazníka a prispôsobený okolitému prostrediu. Parklift 462 spĺňa svoj účel pri montáži vo dvoroch a príjazdových alebo záhradných priestoroch a pri dodatočnom vybavovaní starých objektov. Jednoduché zariadenie je určené pre 3 osobné vozidlá, dvojité zariadenie pre 6 osobný vozidiel. Špecifikácia:
  • Výška vozidiel 165 cm
  • Šírka parkovacích miest max. 270 cm a 500 cm, nosnosť 2000 kg až 2600 kg
  • Prídavné zapustené parkovacie miesta pre dodatočné vybavenie
  • Tri parkovacie úrovne ako jednoduché zariadenie pre 3 vozidlá alebo dvojité pre 6 vozidiel
  • Zarovnanie s terénom a možnosť ľubovoľného prejazdu, bez prečnievajúcich častí
  • Možnosť individuálnej koncepcie povrchu: napr. piesková plocha, kamene, dlažba, zemina, trávnik atd.
Utesnené plošiny – žiadne znečistenie vozidiel pod nimi