Parklift 461

Neviditeľná garáž: Parklift 461 umožňuje dodatočné vybavenie, resp. zriadenie 1 alebo 2 podzemných parkovacích miest. Systém Parklift 461 je neviditeľne zapustený do zeme, vodorovná podzemná plošina sa ukáže až pri zdvihnutí kvôli vjazdu alebo výjazdu z parkoviska. Panel veka môže byť osadený individuálne podľa priania zákazníka a prispôsobený okolitému prostrediu. Parklift 461 splňuje svoj účel pri montáži vo dvoroch a príjazdových alebo záhradných priestoroch pri dodatočnom vybavovaní starých objektov. Špecifikácia:
  • Výška vozidiel 165 cm nebo 200 cm
  • Šírka parkovacích miest max. 270 cm a 500 cm, nosnosť 2000 kg až 2600 kg
  • Prídavné zapustené parkovacie miesta pre dodatočné vybavenie
  • Jedna parkovacia úroveň ako jednoduché zariadenie pre 1 vozidlo alebo dvojité zariadenie pre 2 vozidlá
  • Zarovnanie s terénom a možnosť ľubovoľného prejazdu, bez prečnievajúcich častí
  • Možnosť individuálnej koncepcie povrchu: napr. piesková plocha, kamene, dlažba, zemina, trávnik atd.
Utesnené plošiny – žiadne znečistenie vozidiel pod nimi