Parklift 450

Nový systém Parklift 450 nahrádza svojho predchodcu, systém Parklift 440. Výhody tejto novinky spočívajú v znížení montážnych rozmerov pri nezmenených rozmeroch vozidiel. Nový systém Parklift 450 prichádza na trh s dokonalým technickým riešením a mimoriadne podareným dizajnom. Nový systém Parklift 450 ponúka vysokú flexibilitu montážnych rozmerov. Preč od nastavovania hĺbky stavebnej jamy vždy po 15 cm smerom k oveľa vyššej presnosti. Hĺbku stavebnej jamy možno pri novom systéme nastaviť s presnosťou na 5 cm. V porovnaní s predošlými modelmi potrebuje systém Parklift 450 až o 5 cm nižšiu výšku stropu, bez toho aby sa pritom znížila výška vozidiel. Ako to funguje? Predošlý model mal kvôli odvodneniu parkovacích miest zvýšenú plošinu, cez ktorú mohla voda odtekať do odvodňovacej drážky. Nový systém od tohto zvýšenia upustil a rieši  odvodnenie plošiny jej minimálnym sklonom v hodnote 2 %. Samostatné zariadenie je určené pre 2 vozidlá, dvojité zariadenie potom pre 4 vozidlá. Špecifikácia:
 • Mechanický parkovací systém pre automobily
 • Výška stropu znížená o 5 cm
 • Hĺbka jamy a vzdialenosť jednotlivých plošín v krokoch po 5 cm, predtým bolo možné nastavovanie iba po 15 cm.
 • Výška vozidiel možná od 150 cm do 205 cm
 • Šírka parkovacích miest až 270 cm pri samostatných zariadeniach
 • Šírka parkovacích miest až 540 cm u dvojitých zariadeniach
 • Zaťaženie parkovacieho miesta od 2000 kg a 2600 kg
 • Základné nájazdové plechy sú vyrobené z pozinkovaného trapézového plechu
 • Kvalitné prevedenie
 • 1 jazdný pás = 2 parkovacie úrovne = úspora nákladov
 • Nezávislé parkovanie
 • Nižšie náklady na údržbu
 • Vysoká bezpečnosť pri obsluhe a funkční spoľahlivosť [skúška TÜV | certifikácia CE]