Parklift 405

Nový parkovací výťah 405 nahrádza svojho predchodcu parkovací výťah 402. Prednosti nového modelu spočívajú v menších montážnych rozmeroch pri rovnakých rozmeroch vozidla. Nový parkovací výťah 405 sa dostáva na trh s rovnakými parametrami ako parkovací výťah 450 a prináša ešte ďalšiu výhodu. Pri nižšej výške stropu môžu byť zaparkované vozidlá rovnakých rozmerov ako v parkovacom výťahu 450, pričom sa nabieha do spodného miesta so sklonom. To je reakcia na zväčšujúce sa rozmery automobilov a zmenšujúce sa priestory. Spodná plocha má sklon 14%. Horná plocha má minimálny sklon 2% zaisťujúci odvádzanie vody. Samostatné zariadenie je určené pre 2 automobily, zdvojené zariadenie pre 4 automobily.   Špecifikácia:
 • Mechanický parkovací systém pre automobily
 • Výška stropu znížená o 5 cm
 • Hĺbku priestoru a odstupy plôch je možné nastaviť v krokoch po 5 cm, predtým iba 15 cm
 • Možná výška vozidiel 150 cm – 205 cm
 • Šírka parkovacej plochy až 270 cm pri samostatnom zariadení
 • Šírka parkovacej plochy až 540 cm pri zdvojenom zariadení
 • Zaťaženie parkovacej plochy 2000 kg a 2600 kg
 • Pojazdné plechy základne z žiarovo zinkovaného trapézového plechu
 • K dispozícii sú hodnotnejšie prevedenia
 • 1 ulička = 2 parkovacie úrovne = úspora nákladov
 • Nezávislé parkovanie
 • Minimálne náklady na údržbu
Vysoká obslužná a funkčná bezpečnosť [skúška TÜV | certifikácia CE]