Parklift 340

Náklon plošiny umožňuje u systému Parklift 340 sníženou montážní výšku a menší hloubku šachty. Parklift 340 s naklonenými plošinami hore a dole. Náklon plošiny je 5° | 9 %, takže je možné zaparkovať na plošine aj vozidlá s menšou svetlou výškou bez dosadnutia. Samostatné zariadenie je určené pre 2 vozidlá, dvojité zariadenie pre 4 vozidlá. Špecifikácia:
  • Malá hĺbka šachty iba 155 cm
  • Malá montážna výška iba 295 resp. 305 cm
  • Šírka parkovacích miest max. 270 cm a 500 cm, nosnosť max. 2000 kg
  • Na danom priestore je možné zaparkovať dvakrát toľko vozidiel
  • 1 jazdná úroveň = 2 parkovacie úrovne = úspora nákladov
  • Nezávislé parkovanie
  • Nízke náklady na údržbu
Vysoká bezpečnosť obsluhy a funkcie [skúška TÜV | certifikácia CE]