Parkbox 401

Parkbox 401 ponúka aj v najmenšom priestore viac parkovacích miest. Závislé parkovanie na dvoch úrovniach nad sebou bez šachty. Akonáhle niečoho nie je dostatok, je nanajvýš dôležité presne sa dohodnúť: To isté platí pre Parkbox 401 a nezávislé parkovanie nad sebou. Aby bolo možné využiť horné státie, musí byť spodné voľné. Parkbox potom pri adekvátne naklonenej polohe plošiny a dostatočnej výške ponúka aj bez šachty dvakrát toľko parkovacích miest. Jednoduché zariadenie pre 2 vozidlá nad sebou. Špecifikácia:
  • Výška vozidla min. 150-170 cm v závislosti na výške priestoru
  • Šírka parkovacieho miesta 220 cm a zaťaženie max. 2000 kg
  • Na danom priestore je možné zaparkovať dvakrát toľko vozidiel
  • 1 jazdná úroveň = 2 parkovacie úrovne = úspora nákladov
  • Závislé parkovanie
  • Spodné parkovacie státie pre návštevníkov, horné je možné využiť pre stálych užívateľov
  • Ideálne pre car-sharing, valetparking, požičiavanie áut, autosalóny a servisné strediská
  • Osvedčená hydraulika s nízkym opotrebením
  • Nízke náklady na údržbu
  • Nízke montážne náklady, možnosť inštalácie priamo na betónový podklad
Vysoká bezpečnosť obsluhy a funkcie [skúška TÜV | certifikácia CE]