Otočný panel 505

Otočný panel 505: v prípade úzkych a obmedzených vjazdov a výjazdov je otáčanie ideálnym riešením. Záleží na správnom otáčaní: Vždy, keď sa možno pohybovať už len dopredu alebo nie je miesto pre priestorovo náročný otáčací manéver, vozidlo sa jednoducho otočí do odpovedajúceho smeru. Špecifikácia:
  • Pre úzke a obmedzené vjazdy
  • Otáčanie o 360 stupňov doprava alebo doľava
  • Nosnosť plošiny max. 4,0 t
Polomer otáčania 5,60 m pre vozidlá o dĺžke 5,00 m