Crossparker 558

Crossparker 558 dodáva systému Slimparker 557 väčšiu šírku. Magický systém s ďalším plusom. Crossparker 558 ponúka zväčšenie štíhleho systému Slimparker 557 do šírky. Vľavo a vpravo vedľa centrálneho výťahu je možné umiestniť vždy jeden až dva prídavné rastre. Tým je možné pri dostupnej ploche pôdorysu zdvojnásobiť počet parkovacích miest. Tiež pri tomto systéme sa vjazd po použití spúšťa dole a zarovnáva sa s terénom. Špecifikácia:
  • Poloautomatický parkovací systém až pre 22 automobilov
  • Hmotnosť vozidiel od 2000 kg do 2600 kg
  • Veľmi malá potreba pôdorysnej plochy
  • Montážna šírka v priestore vjazdu iba 260 cm
  • Podzemné usporiadanie so zapusteným priestorom pre vjazd, a teda možnosť umiestnenia na hranici staveniska
  • Voľný prejazd a prechod pri zapustenom priestorom pre vjazd
  • Možnosť usporiadania vo dvoch až štyroch radoch za sebou a vedľa seba
  • Pri usporiadaní vo viacerých radoch sú potrebné jedno až dve voľné miesta
  • Panel veka môže byť osadený pri stavbe podľa individuálnych prianí zákazníka.
Možnosť rôznych výšok a dĺžok vozidiel