Combilift 551

Combilift 551 s 2 parkovacími úrovňami bez šachty pre nezávislé parkovanie. Vďaka technike posúvnej skladačky je možný nájazd na všetky parkovacie miesta priamo z úrovne vjazdu. Combilift 551 nemá žiadny centrálny vjazd, ale prázdne miesto na úrovni vjazdu, ktoré v každej polohe umožňuje priamy prístup na parkovacie státie. Pri spustení parkovacieho miesta na hornej úrovni dole sa parkovacie státie na spodnej úrovni posunú do strán tak, aby pod zvoleným parkovacím státím bolo prázdne miesto. Špecifikácia:
  • Poloautomatický parkovací systém
  • Šírka parkovacích miest max. 270 cm a nosnosť od 2000 kg do 2600 kg
  • Variabilné usporiadanie 2 až 10 rastrových modulov vedľa seba
  • Kombinácia napasovania k sebe a stohovania
  • Nezávislé parkovanie na 2 úrovniach nad sebou
  • Rozmanité možnosti usporiadania v závislosti na výškach, šírkach a hmotnostiach vozidiel
  • Veľmi jednoduché používanie a vysoký komfort parkovania
Možnosť kombinovania stálych (pevne prenajatých) a návštevníckych parkovacích miest