Prezentačná veža

Atraktívne značkové prezentácie na pútači viditeľnom z diaľky. S inovačnou parkovacou technikou ponúka Prezentačná veža najrôznejšie možnosti využitia. Wöhr Prezentačná je priekopnícke riešenie pre predajcov na uskladnenie a prezentáciu vozidiel. Špeciálne v centrách miest, kde plocha je hodnotná a rozmerovo limitovaná. Špecifikácia:
  • Exkluzívny, atraktívny, zďaleka viditeľný pútač pre úspešnú značkovú prezentáciu odlišujúcu sa od konkurencie
  • Úsporná optimalizácia plochy pri vysokých cenách pozemkov na atraktívnych miestach
  • Vystavovanie nových vozidiel v nadväznosti na predajné priestory s viacerými úrovňami
  • Umiestnenie vozidiel zákazníkov v napojení na opravárenskú dielňu s miestami priameho prijímania a predávania vozidiel v predávacej stanici
  • Zdôraznenie úsilia moderného autosalónu o väčšiu transparentnosť pre zákazníkov a rozšírenie „miesta predaja“ na „miesto informácií“ vďaka presklenej veži